logo

Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản đậu phộng

Nhằm đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm tỉnh Bình Dương tìm kiếm nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Sở Công Thương Bình Dương phối hợp với Sở Công Thương Trà Vinh tổ chức “Hội nghị Kết nối cung cầu nông sản - đậu phộng’’ vào lúc 9h00 thứ ba ngày 24/10/2017, tại hội trường Văn phòng 2, Sở Công Thương Bình Dương. Số 03 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Hội nghị kết nối cung cầu có sự tham gia của các doanh nghiệp của 2 tỉnh Bình Dương và Trà Vinh. Hội nghị này là cầu nối liên kết các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương trong việc mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm.

Sở Công Thương Bình Dương thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Thạnh Mỹ – Điện thoại: 0274.898.286; Di động: 0918.263.680 – Email: nguyenthanhmy4807@gmail.com.

Link tải thư mời Hội nghị Kết nối cung cầu nông sản - đậu phộng.

Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Dương.

Các bài viết đã đăng