logo

Đường dây nóng

Thông tin liên hệ Đường dây nóng khi có ý kiến góp ý phản ánh về những lĩnh vực thuộc Quản lý của Sở Công Thương

1. Phản ánh gian lận thương mại, hàng giả: 
Ông Trần Văn Tùng: 0913.737.613 - Quyền Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương

2. Kiểm soát Thủ tục hành chính: 
Ông Hồ Văn Bình: 0918.532.836 - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

.

Các bài viết đã đăng