logo

Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018

Theo quy định, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai. Chương trình hướng tới mục đích chính là xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”; Tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm 2018, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt lựa chọn lần thứ 6 (năm 2018). Lễ Công Bố các Doanh nghiệp đạt THQG, dự kiến vào quý IV năm 2018.

Thông tin mời tham gia và đăng ký, nộp hồ sơ theo mẫu được đăng tải tại tại đây.

Doanh nghiệp quan tâm hoàn thiện hồ sơ theo mẫu, lập thành 03 bộ và gửi về Ban Thư ký Chương trình theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84 24.39347628 (số máy lẻ: 80, 82, 86, 48); Fax: 84 24.39344260

Email: ttth@vietrade.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018.
 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT).

Các bài viết đã đăng