logo

Bản khai thành tích đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”

Bản khai thành tích đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” của ông Lý Ngọc Minh về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Bản khai thành tích đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” của ông Lý Ngọc Minh về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Tải về

.

Các bài viết đã đăng