logo

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến triển khai về kinh doanh nhiên liệu sinh học xăng E5 RON 92 vào ngày 27 tháng 10 năm 2017

18/10/2017

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Chỉ thị 11/CT-BCT ngày 22/9/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Thông báo về việc đăng ký tham gia bình ổn thị trường thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/10/2017

Sở Công Thương vừa ban hành Công văn số 1521/SCT-QLTM về việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2018. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, cần đăng ký trước ngày 30-10-2017, tại Sở Công Thương.

Thông báo Về việc cấp mới và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Bình Dương

09/10/2017

Sở Công Thương tỉnh Binh Dương đã ban hành Quyết định cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Bình Dương và Thông báo điều chỉnh Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Bình Dương Quý III năm 2017. Chi tiết như sau:

Thông báo về việc phổ biến Luật Quản lý Ngoại Thương năm 2017

18/09/2017

Nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, xúc tiến ngoại thương; Bộ Công Thương phối hợp với dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) tổ chức Hội nghị “Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và những định hướng, nội dung cơ bản của một số văn bản hướng dẫn”.