logo

Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

.

Nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường và thực hiện công tác an sinh xã hội; Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5552/KH-UBND về việc Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chi tiết bản Kế hoạch vui lòng xem tại đây.

Nguồn: Phòng QLTM-SCT.