logo

Danh sách cấp phép

Danh mục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm.

11/05/2016

Danh sách tổng hợp cơ sở, tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (từ năm 2013 đến năm 2016)