logo

Lịch làm việc

Tuần 04 và 05

20/01/2017

Lịch làm việc tuần 04 và 05 (từ ngày 23/01/2017 đến ngày 03/02/2017)

Tuần 03

13/01/2017

Lịch làm việc tuần 03 (từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017)

Tuần 02

07/01/2017

Lịch làm việc tuần lễ thứ 02: từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017

Tuần 01

30/12/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 01: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017

Tuần 52

23/12/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 52: từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017

Tuần 51

16/12/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 51: từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016

Tuần 50

09/12/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 50: từ ngày 12/12 đến ngày 18/12/2016

Tuần 49

02/12/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 49: từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2016

Tuần 48

25/11/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 47: từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016

Tuần 47

18/11/2016

Lịch làm việc tuần lễ thứ 47: từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2016