logo

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi tại đây

Đáp:

Theo quy hoạch phát triển điện lực thị xã Thuận An giai đoạn 2008-2010-2015, có xét đến năm 2020 thì trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Bình Chuẩn) không có quy hoạch hệ thống đường dây điện trung thế, vì thời điểm làm quy hoạch phát triển điện lực chưa có chủ trương đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Mặt khác, hiện tại trên địa bàn thị xã Thuận An tỉ lệ hộ dân có điện sử dụng đạt tỷ lệ 100%, do đó hộ dân khu vực này đều có điện để sử dụng. Hiện nay, Sở Công Thương đang lập Quy hoạch phát triển điện lực giao đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2030, ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở sẽ bổ sung việc lắp đặt hệ thống đường dây điện trung thế khu vực đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn qua phường Bình Chuẩn) vào quy hoạch. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An và Điện lực thị xã Thuận An sẽ có căn cứ để đầu tư dây điện trung thế khu vực này trong thời gian sớm nhất.

Đáp:

Các năm qua, với vai trò quản lý nhà nước về thương mại, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các sở ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường thông tin giá cả thị trường, tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh như Hội chợ triển lãm thành tựu ngành Công Thương vùng Đông Nam Bộ năm 2014, Hội chợ “Bình Dương 40 năm xây dựng và phát triển”, Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 05 năm 2010-2015, Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín, Phiên chợ Nông sản an toàn... Đồng thời, từ năm 2010 đến nay, Sở cũng thường xuyên tổ chức, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa để người sản xuất và người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa như Chương trình kết nối 03 Nhà: Nhà nước - Nhà sản xuất - Nhà bán lẻ; Chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản; Chương trình kết nối cung cầu giữa Bình Dương với các tỉnh thành Lâm Đồng, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình kết nối cung cầu "Tuần lễ nhận diện hàng Việt" năm 2015 do Bộ Công Thương tổ chức v.v... Các chương trình trên đã nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều hệ thống siêu thị hoạt động trên địa bàn tỉnh như Co.op Mart, Citi Mart, Big C, Metro, Lotte, Aeon,... Qua đó, đã từng bước xây dựng các thương hiệu về nông sản của tỉnh như bưởi Hiếu Liêm, rau sạch An Thái,... và đưa vào hệ thống siêu thị của tỉnh như Metro, Coop Mart, Big C,... với sản lượng hàng chục tấn/năm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có uy tín, năng lực cũng đã mở rộng cơ sở, thu mua, sản xuất tại Bình Dương như Vinamit, trứng Ba Huân, Vissan, v.v... góp phần đưa nông sản Bình Dương vào hệ thống bán lẻ hiện đại, tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đa số nông dân trên địa bàn tỉnh còn giữ tập quán, thói quen sản xuất nhỏ lẻ, chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá cả cũng như việc đầu tư công nghệ sau thu hoạch còn thấp, nên số lượng hàng nông sản vào siêu thị chưa nhiều. Nhiều nông dân, sơ sở sản xuất chưa có ý thức tham gia các chương trình, hội thảo, định hướng do nhà nước tổ chức, tuyên truyền vận động mà vẫn còn tự phát trong sản xuất và tiêu thụ. Về phía các siêu thị, do lấy hàng từ nhiều đơn vị nên các doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn đối với các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất. Vì vậy, hầu hết các siêu thị đặt ra yêu cầu cung ứng hàng hóa đối với các cơ sở, hợp tác xã với tiêu chuẩn khá cao, đó là: hàng hóa phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo số lượng, thời gian cung cấp ổn định; xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và giá thành sản xuất cũng phải có tính cạnh tranh theo thị trường. Với các yêu cầu đó nên từng hộ nông dân thực hiện sẽ rất khó mà phải có tổ chức đứng ra thực hiện. Cụ thể hiện nay là hợp tác xã. Vì vậy, vai trò của hợp tác xã trong nền nông nghiệp hiện nay rất quan trọng. Đó chính là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, cái khó hiện nay là người nông dân còn chưa nhận thức rõ vai trò của hợp tác xã, chưa có sự tham gia sâu rộng dẫn đến các hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, người nông dân không có đủ nguồn vốn để sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng như kho bãi, phương tiện vận chuyển, các phương thức bảo quản sau thu hoạch... nên rất khó để đưa hàng nông sản của tỉnh vào siêu thị. Để có thể sản xuất với khối lượng lớn và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng, chất lượng, giá thành cạnh tranh thì nhất thiết phải tổ chức lại sản xuất theo từng vùng tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh, rải vụ, đẩy mạnh công nghệ sau thu hoạch. Về phía mình, Sở Công Thương luôn phối hợp cùng các ngành để hỗ trợ cơ sở sản xuất, hợp tác xã tìm kiếm thị trường, kênh phân phối phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng rất quan tâm đến việc định hướng cho nông dân trong liên kết, sản xuất tập trung, theo hướng hiện đại, giải quyết khó khăn của người nông dân, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đáp:

- Việc thực hiện thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp, phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương. - Đối với việc thiết kế dự án đầu tư xây dựng khu hành chính có liên quan đến lưới điện hạ thế sau công tơ mua điện, Công ty cần cử người có trình độ về kỹ thuật điện và có kinh nghiệm thiết kế công trình điện để thực hiện; trong trường hợp Công ty không có thì có thể liên danh, liên kết hoặc thuê đơn vị khác có đủ điều kiện để thực hiện các công việc trên.

Đáp:

Vụ Thị trường trong nước có ý kiến về câu hỏi như sau: Tại Điều 3 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP nêu trên đã quy định về việc phân hạng chợ. Tại Điều 4 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP quy định về quy hoạch phát triển chợ, theo đó trong nguyên tắc lập quy hoạch phát triển chợ có nêu: “phải hình thành hệ thống mạng lưới chợ với quy mô khác nhau phù hợp với dung lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn…”. Tại Điều 15 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp như sau: “Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch phát triển chợ, quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ…”. Căn cứ vào các Điều, Khoản nêu trên của Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Nghị định 114/2009/NĐ-CP, khi xây dựng quy hoạch chợ các địa phương đã xác định hạng chợ theo địa điểm, quy hoạch chợ bao gồm cả các chợ hiện có và các chợ sẽ được xây mới theo thời gian quy định tại quy hoạch. Do vậy, việc phân hạng chợ được thể hiện trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch chợ của các cấp có thẩm quyền.

Đáp:

Sở Công Thương nhân được thắc mắc của công dân. Đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế để được cung cấp thông tin.

Email: thint@binhduong.gov.vn - Ông Thi; nguyentranleqltm@gmail.com​ - Ông Trân

Trân trọng./.

Đáp:

Sở Công Thương nhân được yêu cầu của công dân. Đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý công nghiêp để được cung cấp thông tin.

Email: anhthu.sct@gmail.com - Bà Thư; 

Trân trọng./.

Đáp:

Sở Công Thương nhân được yêu cầu của công dân. Đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý thương mại để được cung cấp thông tin.

Email: nhansctbd@gmail.com - Ông Nhàn; 

Trân trọng./.

Đáp:

Sở Công Thương nhân được thắc mắc của công dân. Đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác quốc tế để được cung cấp thông tin.

Email: tuanhoang198@yahoo.com - Ông Hoàng; 

Trân trọng./.