Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Nội dung góp ý Tải về
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Ngày xuất bản Ngày hết hạn Nội dung góp ý Tải về ý kiến đóng góp
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh ngành thương mại và dịch vụ logistics năm 2017 và phương hướng phát triển năm 2018 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 Tải về Xem các góp ý

Thống kê truy cập

Đang truy cập:350

Tổng truy cập: 8327296