Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Nội dung góp ý Tải về
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Ngày xuất bản Ngày hết hạn Nội dung góp ý Tải về ý kiến đóng góp
27-08-2020 01-09-2020 V/v góp ý Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải về Xem các góp ý
20-08-2020 29-08-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 Tải về Xem các góp ý
25-05-2020 29-06-2020 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị Tải về Xem các góp ý
20-12-2019 26-12-2019 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030 Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
06-12-2019 10-12-2019 Dự thảo Đề án Định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại Tải về Xem các góp ý
22-11-2019 26-11-2019 Dự thảo “Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Tải về Xem các góp ý
04-10-2019 18-10-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương” lần 4 Tải về Xem các góp ý
29-08-2019 29-08-2019 Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý

Thống kê truy cập

Đang truy cập:525

Tổng truy cập: 8192327