logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 03/05/2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 471/VPUB-KTN ngày 10/4/2019 về việc góp ý các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; sau khi nghiên cứu các nhóm giải pháp trong dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình, Sở Công thương xét thấy cần lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Để hoàn tất việc góp ý các dự thảo nêu trên trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công thương, Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp.

Do thời gian rất gấp, Sở Công thương đề nghị quý cơ quan sớm có ý kiến bằng văn bản và file mềm qua địa chỉ: thachnn@binhduong.gov.vn trước ngày 03/5/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương, điện thoại: 0274. 3820767, di động 0907.323646 (gặp đ/c Thạch).

Sở Công thương rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

File đính kèm:

Đề án Chương trình THQG

Quy chế

Quyết định phê duyệt Đề án THQG

 

Ngọc Thạch - P.QLTM-SCT.

Các góp ý đã đăng