logo

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017 và những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Chính Phủ, Bộ Công thương ban hành trong thời gian qua;

Công tác nổ mìn khai thác đá xây dựng tại mỏ đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời căn cứ vàothực tế tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy: nhiều nội dung trong Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đến thời điểm hiện nay không còn phù hợp.

Do đó, Sở Công thương đã dự thảo Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; để hoàn chỉnh dự thảo, Sở đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Thời gian gửi văn bản đóng góp ýkiến chậm nhất là ngày 29/3/2019 (gửi kèm thư điện tử đến địa chỉ email: vietph@binhduong.gov.vn)để tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh dự thảo Quy định trên./.

File dự thảo đính kèm:

- Dự thảo Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương                                                               

Nguồn: Hồng Việt – P KTAT-MT-SCT.

Các góp ý đã đăng