logo

Cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh ngành thương mại và dịch vụ logistics năm 2017 và phương hướng phát triển năm 2018

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics và các hoạt động thương mại (dịch vụ chất lượng cao); Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh trong năm 2017, đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics và các hoạt động thương mại (dịch vụ chất lượng cao); Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh trong năm 2017, đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tải về.

P.QLĐT&HTQT.

Các góp ý đã đăng