Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương

Toàn văn dự thảo

Căn cứ công văn số 3171/UBND-KTN ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Sở Công Thương lập đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, Siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 3751/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020”,

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Công thương phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch – Phát triển Đô thị tỉnh Bình Dương) xây dựng hoàn chỉnh Dự thảo “Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020”.

Để có đủ cơ sở trình UBND tỉnh thông qua Dự thảo của Đề án, Sở Công thương kính mời Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến dự họp góp ý dự thảo Đề án này.

(Dự thảo Đề án được gửi kèm, file mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương Bình Dương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/)

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2019 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương Bình Dương, tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đúng thành phần đến tham dự và đúng thời gian để buổi họp đạt hiệu quả cao. Văn bản góp ý của các đơn vị được phát hành chính thức để sở Công thương có cơ sở tổng hợp, điều chỉnh báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 10-12-2019

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:265

Tổng truy cập: 1433186