Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Toàn văn dự thảo

Căn cứ Văn bản số 2234/UBND-KTN ngày 06/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ  Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

Văn bản số 5015/UBND-KTN ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện đề án của Sở Công Thương đổi tên Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020” thành Đề án “điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030”.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Công thương phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch – Phát triển Đô thị tỉnh Bình Dương) xây dựng hoàn chỉnh Dự thảo “Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030”.

Để có đủ cơ sở trình UBND tỉnh thông qua Dự thảo của Đề án, Sở Công thương kính mời Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến dự họp góp ý dự thảo Đề án này.

(Dự thảo Đề án được gửi kèm, file mềm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương Bình Dương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/)

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2019 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương Bình Dương, tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đúng thành phần đến tham dự và đúng thời gian để buổi họp đạt hiệu quả cao. Văn bản góp ý của các đơn vị được phát hành chính thức để sở Công thương có cơ sở tổng hợp, điều chỉnh báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 10-12-2019

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:249

Tổng truy cập: 1433569