Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Toàn văn dự thảo

Ngày 07/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND quy định “Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương” được xây dựng và áp dụng theo mức chi của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công” được ban hành chính thức có hiệu lực thi hành ngày 11 tháng 5 năm 2018 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Công Thương, theo hướng bổ sung, nâng mức kinh phí hỗ trợ đối với nội dung của hoạt động khuyến công.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công có quy định “Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương

Do đó để đảm bảo tính thống nhất các nội dung chi và mức chi một cách cụ thể, rõ ràng cho phù hợp với địa phương và áp dụng hỗ trợ thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương xây dựng dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015.

Để hoàn thiện dự thảo và có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Công thương đề nghị các cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp trước ngày 27/9/2019, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ email: trananhtuan.ttkc@gmail.com để Trung tâm kịp thời tổng hợp. Sau thời gian nêu trên, nếu các cơ quan không có văn bản góp ý thì xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo.

 

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp theo số điện thoại: 0274.3814163; 0906713388 (gặp Anh Tuấn).

Rất mong được sự phối hợp của các cơ quan


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 29-08-2019

Các ý kiến đóng góp