Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Toàn văn dự thảo

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Công Thương đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh) bổ sung, hoàn chỉnh 02 Dự thảo Đề án trên.

Để có cơ sở hoàn thiện đề án và tham mưu UBND tỉnh, Sở Công Thương kính gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo 02 Đề án (Dự thảo 02 Đề án được gửi kèm theo văn bản này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Bình Dương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/)

  Thời gian gửi văn bản góp ý về Sở Công Thương chậm nhất đến ngày 10/3/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Quang (0903.358.461) hoặc đ/c Kim Cúc (0989.248.138).

Vì tính chất quan trọng, cấp thiết của nhiệm vụ này, rất mong sự quan tâm, góp ý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị để Sở Công Thương hoàn thiện, trình UBND tỉnh 02 Dự thảo Đề án./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 10-03-2021

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1728

Tổng truy cập: 8377398