Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến Sở, ban, ngành góp ý tham mưu địa điểm khảo sát nhà máy điện mặt trời

Toàn văn dự thảo

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định, Sở Công Thương xin ý kiến các đơn vị liên quan góp ý tham mưu địa điểm khảo sát nhà máy điện mặt trời, cụ thể:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị.

- Văn bản góp ý, nêu cụ thể quan điểm của đơn vị là đồng ý hay không đồng ý với kiến nghị xin khảo sát của nhà đầu tư.

Tài liệu góp ý, đơn vị vui lòng tải về từ địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ (Ông) Trần Công Danh – Phó Chánh Văn phòng, số điện thoại 0909 355 256. Thời hạn góp ý, đến hết ngày 16/11/2020, bản điện tử gửi về hộp thư danhtc@binhduong.gov.vn.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 16-11-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1730

Tổng truy cập: 8377125