Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Toàn văn dự thảo

Sở Công Thương đã phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Xem dự thảo Kế hoạch tại địa chỉ http://socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban). Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nêu trên có ý kiến góp ý bằng văn bản cho dự thảo Kế hoạch và gửi về Sở Công Thương trước ngày 09/10/2020 để tổng hợp báo cáo.  Trong quá trình thực hiện góp ý kiến cho dự thảo, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ: 0274.3822563 hoặc 0975090462 - Thanh Long; Mail: longnt.tdm@binhduong.gov.vn hoặc thanhlongsctbd@gmail.com để được hướng dẫn./. 


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 09-10-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1738

Tổng truy cập: 8376621