Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v góp ý Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Toàn văn dự thảo

  Căn cứ Công văn số 4810/UBND-KTN ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Sở Công Thương lập các đề án, trong đó có 02 đề án phục vụ công tác quản lý của ngành là “Đề án phát triển ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Công Thương đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng hoàn chỉnh 02 Dự thảo Đề án trên.

Để có cơ sở hoàn thiện đề án và tham mưu UBND tỉnh, Sở Công Thương kính gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo 02 Đề án.

(Dự thảo 02 Đề án được gửi kèm theo văn bản này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương Bình Dương tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/)

  Thời gian gửi văn bản góp ý về Sở Công Thương chậm nhất đến ngày 01/9/2020 (thứ ba), đồng thời gửi file điện thử về địa chỉ email: cucdtk@binhduong.gov.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Quang (0903.358.461) hoặc đ/c Kim Cúc (0989.248.138).


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 01-09-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:299

Tổng truy cập: 8455163