Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Toàn văn dự thảo


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 29-08-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:145

Tổng truy cập: 4526367