Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Toàn văn dự thảo

Thực hiện Công văn số 1964/UBND-KT ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Công văn số 608-CV/BCS ngày 22/4/2020 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Qua nghiên cứu Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, qua rà soát quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt; và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gia qua. Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo “ Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung dự thảo, Sở Công Thương gửi lấy ý kiến các Sở ngành, đơn vị nêu trên về dự thảo “ Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị (xem dự thảo kèm theo tại địa chỉ:

Văn bản góp ý kiến, gửi về Sở Công Thương (Tầng 8, Tháp A Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) trước ngày 29/5/2020, bản điện tử gửi vào hộp thư hieutt@binhduong.gov.vn. Sau thời gian trên nếu các Sở ngành, đơn vị nêu trên không có ý kiến góp ý xem như thống nhất nội dung dự thảo./.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 29-06-2020

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:271

Tổng truy cập: 1433345