logo
Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

21/11/2017

Sở Công Thương hiện đang lấy ý kiến góp ý dự thảo đánh giá môi trường chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn điện sinh khối quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

29/11/2017

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

14/12/2017

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) giới thiệu Báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

11/12/2017

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành là thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh ngành thương mại và dịch vụ logistics năm 2017 và phương hướng phát triển năm 2018

11/12/2017

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics và các hoạt động thương mại (dịch vụ chất lượng cao); Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình đầu tư, kinh doanh trong năm 2017, đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020

08/11/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2020