TRUNG TÂM 3 THU HỒI QĐ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH NEW Toyo Pulppy (Việt Nam).

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 08/10/2019, Sở Công Thương nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 đã cấp cho các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh của Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam);
Nội dung chi tiết của Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận xem chi tiết file đính kèm:
 

Đính kèm

Top