CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÁT THỊNH

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÁT THỊNH nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may cho 4166 sản phẩm do Công ty sản xuất; các sản phẩm đã được Công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may phân tích, chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận hợp quy số 1471902297 được cấp ngày 02/10/2019.
Địa chỉ Công ty: số 97D, khu phố hưng thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÁT THỊNH nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may cho 250 sản phẩm do Công ty sản xuất; các sản phẩm đã được Công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may phân tích, chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận hợp quy số 1472000797 được cấp ngày 12/6/2020.
Địa chỉ Công ty: số 97D, khu phố hưng thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÁT THỊNH nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may cho 250 sản phẩm do Công ty sản xuất; các sản phẩm đã được Công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may phân tích, chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận hợp quy số 1472000793 được cấp ngày 12/6/2020.
Địa chỉ Công ty: số 97D, khu phố hưng thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÁT THỊNH nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may cho 1000 sản phẩm do Công ty sản xuất; các sản phẩm đã được Công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may phân tích, chứng nhận hợp quy; Giấy chứng nhận hợp quy số 1472000295 được cấp ngày 17/3/2020.
Địa chỉ Công ty: số 97D, khu phố hưng thọ, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top