CÔNG TY TNHH PHIÊN NHIÊN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 28/10/2019, Công ty TNHH Phiên Nhiên nộp hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm dây giày phiên nhiên do Công ty sản xuất; Sản phẩm đã được Công ty cổ phần Chứng nhận Giám định IQC phân tích chứng nhận tại Quyết định số 1870/QĐCN-IQC-HQDM ngày 19/10/2018; Chứng nhận theo Phương thức 5 và có giá trị đến ngày 18/10/2021;
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top