CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 28/8/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận công bố hợp quy 01 sản phẩm khăn giấy bếp Coop Select của Công ty TNHH NTPM Việt Nam; Sản phẩm do công ty sản xuất và đã được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert phân tích và chứng nhận theo số Giấy chứng nhận số 17.2062-HQ5-ngày hiệu lực 12/6/2019 và ngày hết hạn của Giấy chứng nhận 24/01/2021. (Hồ sơ đầy đủ lưu tại Sở Công thương).
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 16/7/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận công bố hợp quy 01 sản phẩm khăn giấy bỏ túi Thỏ Tím của Công ty TNHH NTPM Việt Nam; Sản phẩm do công ty sản xuất và đã được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert phân tích và chứng nhận theo số Giấy chứng nhận số 17.2062-HQ5-ngày hiệu lực 01/7/2019 và ngày hết hạn của Giấy chứng nhận 24/01/2021. Phương thức chứng nhận là phương thức 7; TCCS số 01:2019/NTPMV-TT/QĐ-CBTC ngày 21/6/2019. (Hồ sơ đầy đủ lưu tại Sở Công thương).
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 28/5/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận công bố hợp quy 03 sản phẩm (khăn giấy bỏ túi Vinatissue, Khăn Giấy bỏ túi Pharmacity, Khăn Giấy lụa Pharmacity) của Công ty TNHH NTPM Việt Nam; Sản phẩm do công ty sản xuất và đã được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert phân tích và chứng nhận theo số Giấy chứng nhận số 17.2062-HQ5-ngày hiệu lực 25/4/2019 và Giấy chứng nhận số 18.2173.01-HQ5-ngày hiệu lực 25/4/2019. Phương thức chứng nhận là phương thức 7. (Hồ sơ đầy đủ lưu tại Sở Công thương).
 

Đính kèm

Top