CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 03/10/2019, Công ty TNHH Makita Việt Nam nộp hồ sơ công bố sản phẩm dệt may do Công ty nhập khẩu từ Trung Quốc;
Các sản phẩm đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chứng nhận theo phương thức 7;
Số Giấy chứng nhận: số 2348/N2.19/CR-KT3 ngày 05/9/2016; Tờ Khai nhập khẩu số: 102831867240 ngày 23/8/2019;
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top