CÔNG TY TNHH KLEEN-PAK INDUSTRIES (VIỆT NAM)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 15/01/2020, CÔNG TY TNHH KLEEN-PAK INDUSTRIES (VIỆT NAM) nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 04 mã hàng do công ty sản xuất và 4 mã hàng đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận tại QĐ số 14518141GS01/QĐ-CNSP ngày 30/8/2019;
Đính kèm file.
 

Đính kèm

Top