CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 22/7/2019, Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy 04 sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh của Công ty tại Sở Công thương Bình Dương; Các sản phẩm do công ty nhập khẩu và đã được công ty cổ phần giám định và chứng nhận IQC kiểm định và chứng nhận. (Hồ sơ đầy đủ).
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 18/9/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận công bố hợp quy 04 sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam; Các sản phẩm do công ty nhập khẩu và đã được công ty cổ phần giám định và chứng nhận IQC kiểm định và chứng nhận theo số các Giấy chứng nhận số: 0050-0051-0052-0053/IQC/HQ ngày 30/8/2019. (Hồ sơ đầy đủ lưu tại Sở Công thương).
 

Đính kèm

Top