CÔNG TY TNHH ISME VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 06/7/2020, CÔNG TY TNHH ISME VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm do công ty sản xuất, sản phẩm đã được Công ty TNHH Bureau Veritas Certification (Việt Nam ) chứng nhận theo phương thức 5, phù hợp QCVN 01:2017/BCT; số chứng nhận PC.20.05.0036 ngày 02/7/2020 đến 01/7/2023
Chi tiết đính kèm file
 

Đính kèm

Top