CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 29/7/2019, Công ty TNHH SKSH Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Công thương Bình Dương về việc công bố sản phẩm khăn gấy, giấy vệ sinh phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của công ty TNHH DKSH Việt Nam (05 sản phẩm); Các sản phẩm có hồ sơ đầy đủ: Giấy chứng nhận sản phẩm; bản tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm; bản miêu tả về sản phẩm.
Chi tiết xem tại File đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 16/7/2019, Sở Công thương Bình Dương xác nhận thông báo công bố sản phẩm khăn gấy, giấy vệ sinh phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của công ty TNHH DKSH Việt Nam (03 sản phẩm) do công ty nộp qua đường bưu điện gửi đến Sở; Các sản phẩm có hồ sơ đầy đủ: Giấy chứng nhận sản phẩm; bản tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm; bản miêu tả về sản phẩm.
Chi tiết xem tại File đính kèm.
 

Đính kèm

Top