CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố 02 mã sản phẩm dệt may ( 2064 hũ/gói) do công ty nhập khẩu, sản phẩm đã được công ty TNHH Intetek Việt Nam phân tích chứng nhận theo số giấy chứng nhận VNMT20016424 ngày 24/4/2020; theo QCVN 01-2017/BCT
Sản phẩm do công ty nhập khẩu từ Malaysia;
Địa chỉ công ty: số 23 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam - Singapore, TP thuận an , Bình Dương
Xem chi tiết file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố 02 mã sản phẩm dệt may (1216 hũ/gói) do công ty nhập khẩu, sản phẩm đã được công ty TNHH Intetek Việt Nam phân tích chứng nhận theo số giấy chứng nhận VNMT20016422 ngày 30/3/2020; theo QCVN 01-2017/BCT
Sản phẩm do công ty nhập khẩu từ Malaysia;
Địa chỉ công ty: số 23 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam - Singapore, TP thuận an , Bình Dương
Xem chi tiết file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 12/6/2020, CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố 02 mã sản phẩm dệt may (3292 hũ/gói) do công ty nhập khẩu, sản phẩm đã được công ty TNHH Intetek Việt Nam phân tích chứng nhận theo số giấy chứng nhận VNMT20012621 ngày 30/3/2020; theo QCVN 01-2017/BCT
Sản phẩm do công ty nhập khẩu từ Malaysia;
Địa chỉ công ty: số 23 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam - Singapore, TP thuận an , Bình Dương
 

Đính kèm

Top