CÔNG TY TNHH DERHAO TEXTILE VN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 07/01/2019 công ty nộp hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm dệt may.
Địa chỉ công ty: số 21 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Chi tiết các sản phẩm xem file bên dưới
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 21/8/2019 công ty nộp hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm dệt may.
Địa chỉ công ty: số 21 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Chi tiết các sản phẩm xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 30/8/2019 công ty nộp hồ sơ công bố hợp quy 19 mã sản phẩm dệt may. Các sản phẩm do Chi nhành công ty CP tập đoàn Vinacontrol Hà Nội phân tích và chứng nhận; Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị từ 20/8/2019 đến 24/9/2021.
Địa chỉ công ty: số 21 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Chi tiết các sản phẩm xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top