CÔNG TY TNHH CAS COCO SHOP

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 12/7/2019, Công ty TNHH Cas CoCo Shop nộp bản công bố hợp quy sản phẩm dệt may do Công ty sản xuất; Giấy chứng nhận số 1471901483 ngày 25/5/2019 do Công ty CP - Viện Nghiện cứu Dệt May chứng nhận cho lô hàng với 211 mã sp (18834 sản phẩm).
Địa chỉ Công ty: số 121 Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu MỘt, tỉnh Bình Dương.
Email: blusix2003@gmail.com
Đính kèm:
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 12/7/2019, Công ty TNHH Cas CoCo Shop nộp bản công bố hợp quy sản phẩm dệt may do Công ty sản xuất; Giấy chứng nhận số 1471901485 ngày 25/5/2019 do Công ty CP - Viện Nghiện cứu Dệt May chứng nhận cho lô hàng với 113 mã sp (3057 sản phẩm).
Địa chỉ Công ty: số 121 Lý Thường Kiệt, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu MỘt, tỉnh Bình Dương.
Email: blusix2003@gmail.com
 

Đính kèm

Top