CÔNG TY TNHH BJC CELLOX (VIỆT NAM)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 04/6/2019, Sở Công thương Bình Dương thông báo xác nhận công bố hợp quy 01 sản phẩm khăn giấy của CÔNG TY TNHH BJC CELLOX (VIỆT NAM; Sản phẩm do công ty sản xuất và đã được Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert phân tích và chứng nhận theo số Giấy chứng nhận số 17.1938-HQ5-ngày hiệu lực 09/5/2019 và ngày hết hạn của Giấy chứng nhận 04/01/2021. Phương thức chứng nhận: Phương thức 5.(Hồ sơ đầy đủ lưu tại Sở Công thương).
 

Đính kèm

Top