Search results

 1. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 28/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 4 mã sản phẩm (22380cái) dệt may của Công ty nhập khẩu ; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20039531 cấp...
 2. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 72 mã hàng (2885 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV00916-01 ngày cấp 08/5/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 3. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 72 mã hàng (2276 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV00917-01 ngày cấp 18/5/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 4. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 109 mã hàng (2266cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV00905-01 ngày cấp 08/5/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 5. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 71 mã hàng (1.191cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV00904-01 ngày cấp 08/5/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 6. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 126 mã hàng (3355 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV01587-01 ngày cấp 30/7/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 7. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 100 mã hàng (3176 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV01382-01 ngày cấp 20/7/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 8. P

  Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

  Ngày 25/9/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 107 mã hàng (3524 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước). Số giấy chứng nhận 20G02QQV01586-01 ngày cấp 30/7/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng...
 9. P

  CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀO YẾN

  Ngày 25/9/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 02 mã hàng (2370sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.01.0916 do Việt Nam Control cấp ngày 24/9/2020; DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm
 10. P

  CÔNG TY TNHH CONDOR VIỆT NAM

  Ngày 25/9/2020. CÔNG TY TNHH CONDOR VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho các sản phẩm do cty nhập khẩu; các sản phẩm đã được chứng nhận theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ.14.02.0810do VietnamControl cấp ngày 03/9/2020; DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 11. P

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN

  Ngày 18/9/2020, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN nộp bản công bố hợp quy sản phẩm dệt may sản xuất. Chi tiết xem file đính kèm
 12. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 18/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 03 mã sản phẩm (1908cái) dệt may của Công ty sản xuất ; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20038264cấp...
 13. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 18/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 11 mã sản phẩm (23457cái) dệt may của Công ty nhập khẩu ; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20038289 cấp...
 14. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 11/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 11 mã sản phẩm (30639 cái) dệt may của Công ty nhập khẩu ; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20036964 cấp...
 15. P

  CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT

  Ngày 08/9/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công Thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 818,8 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472001113 ngày cấp...
 16. P

  CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT

  Ngày 08/9/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công Thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1044,8 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472001105 ngày cấp...
 17. P

  CÔNG TY TNHH OMA INDUSTRIAL

  Ngày 08/9/2020, Công ty TNHH OMA industrial nộp bản công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty sản xuất; sản phẩm đã được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC chứng nhận. Chi tiết xem file đính kèm.
 18. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 07/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 04 mã sản phẩm (7896 cái) dệt may của Công ty sản xuất; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20036042 cấp...
 19. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 07/9/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 05 mã sản phẩm (4070 cái) dệt may của Công ty nhập khẩu; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20036053 cấp...
 20. P

  CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

  Ngày 28/8/2020, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 08 mã sản phẩm (6447 cái) dệt may của Công ty sản xuất; các sp nộp tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20034930 cấp...
Top