logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp 4 Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp 4 Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Thông báo hoạt động khuyến mại Cấp 4 Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Cấp 4 Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Cấp 2 Xúc tiến thương mại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ
6 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Cấp 2 Xúc tiến thương mại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ
7 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Cấp 2 Xúc tiến thương mại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nộp hồ sơ