logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
6 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
8 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài. Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
10 Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ