logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý thương mại Nộp hồ sơ