logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
21 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
22 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
23 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
24 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
25 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
26 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
27 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 210m3 đến dưới 5.000m3 Cấp 2 Dầu khí Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
28 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Cấp 2 Dầu khí Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
29 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Cấp 2 Dầu khí Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
30 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp 4 Xúc tiến thương mại Quản lý thương mại Nộp hồ sơ