logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
21 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp (trường hợp hết hiệu lực) Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
24 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp (trường hợp hết hiệu lực thi hành) Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
26 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
27 Cấp lại thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
28 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
29 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại địa phương Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
30 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ