logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
21 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại địa phương Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
22 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
23 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng) Cấp 2 Điện Quản lý năng lượng Nộp hồ sơ
24 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Cấp 2 Công nghiệp nặng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
25 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Cấp 2 Công nghiệp nặng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
26 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
27 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(do chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
28 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức) Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
29 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
30 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Cấp 2 Thương mại quốc tế Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ