logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
161 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
162 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
163 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
164 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Cấp 2 Quản lý cạnh tranh Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
165 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
166 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
167 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
168 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
169 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
170 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp Cấp 2 Hóa chất Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ