logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
141 Tiếp nhận Bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông) dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) Cấp 2 Khoa học công nghệ Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
142 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
143 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do hết thời hạn hiệu lực) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
144 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
145 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
146 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
147 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
148 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do hết thời hạn hiệu lực) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
149 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
150 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ