logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
10 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ