logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
4 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,bị rách nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ