logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (phân bón vô cơ) Cấp 2 Khoa học công nghệ Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
2 Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép (để trực tiếp sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo, chỉ áp dụng đối với sản phẩm thép có mã số HS 7224.10.00;7224.90.00) Cấp 2 Khoa học công nghệ Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
3 Tiếp nhận Bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông) dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Cấp 2 Khoa học công nghệ Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
4 Tiếp nhận Bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông) dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) Cấp 2 Khoa học công nghệ Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ