logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
2 Cấp lại thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
3 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
4 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại địa phương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
5 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
6 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
7 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 3MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại địa phương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
9 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ
10 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng) Cấp 2 Điện Kỹ thuật an toàn - Môi trường Nộp hồ sơ