logo

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá(trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Cơ quan thực hiện Sở Công thương

Cách thực hiện - Qua bưu điện; - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Địa chỉ: Tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

  • Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. (Khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh)
  • Phí thẩm định: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. (Khu vực khác)
  • Lệ phí cấp: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. (Khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh)
  • Lệ phí cấp: 100.000 đồng/giấy/lần cấp. (Khu vực khác)

Các bước thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Bước 3: Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chốicấp phép và nêu rõ lý do

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Văn bản đề nghị cấp lại      
2 Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp (nếu có)
3 (Số lượng hồ sơ: 01 bộ)
STT Nội dung
1 - Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.
2 - Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: + Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm; + Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh; + Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm; + Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình độ phải được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. Đảm bảo 01 (một) cán bộ kỹ thuật quản lý tối đa 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá.
3 - Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá: Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.
4 - Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ: Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
Quyết định số 4204/QĐ-BCT ngày 27/4/2015 của Bộ Công Thương danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung.
Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016
THÔNG TƯ 77/2012/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH; PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI; LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Thông tư 21/2013/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 67/2013/NĐ-CP về hướng dẫn luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18/6/2012
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện; - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Địa chỉ: Tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Thủ tục hành chính cùng lĩnh vực