logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Cấp 2 An toàn thực phẩm Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 An toàn thực phẩm Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm Cấp 3 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị hỏng, thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sx, mặt hàng kd). Cấp 3 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (trường hợp thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sx, kd; thay đổi, bổ sung quy trình sx, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực). Cấp 3 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ qtsx, mặt hàng kd). Cấp 3 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
7 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Cấp 3 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm Cấp 2 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy) Cấp 2 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm Cấp 2 An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ