logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc Cấp 2 Xuất nhập khẩu Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế Nộp hồ sơ
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá(trường hợp cấp mới và Giấy chứng nhận hết hiệu lực) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
5 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá(trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ
10 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)(trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp Nộp hồ sơ